Långsam kartläggning av Medelhavet

1:44 min

Eu-satsningar på att förbättra vattenmiljön i Medelhavet går långsammare än planerat och försenas ytterligare av den ekonomiska krisen inom EU. Enligt Patricio Bulto som är forskningschef på Barcelonas akvarium i Spanien är läget allvarligt och säger att för den som inte varit under vattenytan i Medelhavet på länge kommer att få en negativ överraskning.

– Den som dök i Medelhavet för 30 år sen och gör det nu, den ser bara försämringar, säger Patricio Bolto, forskningschef på Barcelonas akvarium i Spanien.

Det som gör läget sämre i Medelhavet är bl a överstigna fiskekvoter som lett till att den blåfenade tonfisken nästan blivit utrotad, varmare vatten har förändrat livet på havsbotten, och flera nya främmande arter har kommit in med lastfartygs barlastvatten och de här invasiva arterna förändrar ekosystemen.

För att kartlägga hur förändrat ekosystemet i Medelhavet egentligen är beslutades redan år 2000 om ett första ramdirektiv inom EU för vatten. Sedan dess har ytterligare ett direktiv tillkommit för vattnen inom EU, men några förbättringar förväntas inte förrän om ytterligare tio-femton år, bl a för att direktiven inte efterlevs och för att länder i ekonomisk kris kommer på efterkälken.

Enligt Georgia Destouni, som är professor i vättenlära på Stockholms universitet är det en långsam process.

– Många medlemsstater är försenade och situationen i vissa vatten är svårare än man trodde. Det gäller här i Sverige med Östersjön och det gäller även Medelhavet och där har länder med krisande ekonomi hamnat ännu längre efter, säger Georgia Destouni.