För få matkontroller i länet

Örebro län ligger långt ner på listan när det gäller att inspektera mataffärer och restauranger.
I genomsnitt så får matställena besök av miljö och hälsoskyddsförvaltningen två gånger på en treårsperiod. Livsmedelsverkets mål är att varje ställe där mat hanteras ska kontrolleras minst en gång om året. Det är det bara Skåne län som lever upp till. Sämst är det i Jämtland, som bara gör ett besök var tredje år.