BEGRAVNING

Lag om askdelning diskriminerar ickereligiösa

1:47 min

Det är svårt att få tillstånd att dela på askan då en anhörig gått bort och det kan påverka människor med anhöriga i andra länder.

Lagstiftningen trycker mycket på religion, budister och hinduer kan få dela askan, annars blir det ofta avslag. Ken Hakata med rötter i Japan, ansökte hos länsstyrelsen i Stockholm, men fick nej på önskan att dela på askan efter sin far.

– Eftersom min far inte har sagt hur han ville att begravning skulle ske, så visste vi inte om han ville vara här i Sverige eller i Japan, och då tyckte vi det var lämpligt att dela på askan och ha två punkter som man kunde minnas honom på. Vi valde kremering och trodde väl då att man bara kunde ta med sig en del av askan till Japan, men det var ju inte så enkelt, säger Ken Hakata.

Det är Paragraf 31 i den svenska begravningsförordning som säger att aska endast för delas när det finns så kallade synnerliga skäl. Och lagen nämner att kvarlevor ska behandlas på ett pietetsfull sätt. Men för Ken Hakata och sin mor hade askdelningen väldigt lite att göra med religion, och Ken säger att han inte förstår varför lagen trycker på den punkten.

Lagen var nyligen i fokus när en amerikansk-svensk familj nekades rätten till askdelning. De hade inte heller religiösa skäl, men vann i Förvaltningsrätten på grund av en teknikalitet.

Den familjens representant, begravningsentreprenören Birger Signäs, är mycket kritisk till lagen.

– Man säger att det ska basera sig på stark religiös övertygelse och jag tycker väl personligen att det kan inte komma på en svensk domstol, i ett land där vi har religionsfrihet, att göra bedömningar vems religiösa övertygelse är stark eller inte. Jag tycker det inskränker på de medborgerliga rättigheterna i land där vi har religionsfrihet, säger Birger Signäs.

Ken Hakatas familj nekades chansen att ta en del av faderns aska till Japan, där de istället höll en minnesstund, men Ken Hakata säger att släktingarna där var förvånande att en restriktiv askdelningslag ens fanns i Sverige, och även han är kritisk.

– Jag tycker den är väldigt konstigt och väldigt märkligt. Jag kan inte förstå varför den finns. Och varför vi inte fick göra det när vi hade hyfsade skäl, säger Ken Hakata.

SR International