Kvarken blir inte världsarv

Länsstyrelsen vill att Norrland ska få pengar från EU:s strukturfonder också i framtiden. I dag får till exempel Västernorrland 210 miljoner per år i EU-stöd.
Men efter 2006, när nya länder ska in i EU, är det inte säkert att Norrland får behålla det stödet eftersom andra regioner kanske behöver pengarna bättre. Länsstyrelsen säger nej till att Kvarken ska ingå i världsarvsområdet Höga Kusten. Det är länsstyrelsen i Västerbotten som vill att Höga kustens gränser ska omfatta såväl den svenska som den finska delen av Kvarken men så blir det troligtvis inte.