Svaret är pengabrist

Det fanns inga pengar till ett boende för psykiskt sjuka missbrukare i Eskilstuna säger vuxennämndens ordförande Siv Jansson, som svar på den kritik från socialsekreterare i kommunen som Sveriges radio Sörmland berättade om igår.
På socialtjänsten är man kritiska till att det finns planer för två olika boenden för de med enbart psykiska funktionshinder i kommunen, medan det inte blir något boende för de psykiskt sjuka med missbruksproblem. Förslaget till ett sådant boende som redovisades för vuxennämnden i december kostade för mycket, säger Siv Jansson. Istället fick tjänstemännen på vuxen- och socialförvaltningen då i uppdrag att ta fram ett billigare alternativ, men när det kan blir färdigt är oklart.