Veteranbilar

7:39 min

Under sommaren har det blossat upp en storm mot ett förslag från Naturvårdsverket. Verket pekar på en rad problem med hur bilskrotningen fungerar i dag och föreslår därför regeländringar som kan få förödande konsekvenser för bland annat de som håller på med veteranbilar. I värsta fall kan det bli olagligt att meka med sin bil hemma i garaget. Det tror i alla fall Motorhistoriska Riksförbundet vars generalsekreterare Jan Tägt vi träffar på en veteranbilsträff i Nyköping. Reporter Peter Bjurbo.