Vinsthalvering för energibolag

Strängnäs energibolag gjorde en vinst på drygt 8 miljoner före skatt förra året.
Det är mer än en halvering jämfört med året före då vinsten före skatt var drygt 19 miljoner kronor. Det visar bokslutet. En grundläggande orsak är att bolaget gör omfattande investeringar i bland annat fjärrvärme. Elhandeln har också gått sämre än väntat på grund av prishöjningar för bolaget.