Älmhult

Chef slår larm om besparingar på fritids

1:12 min

"Vi måste ha så mycket resurser så att vi kan leva upp till skollagens krav". Förvaltningschef Björn Holmgren bollar tillbaka sparförslaget till politikerna.  

Att säga upp tio personer på fritids i Älmhult skulle få så allvarliga konsekvenser att kommunens tillförordande förvaltningschef Björn Holmgren nu sätter ner foten. Han bollar nu tillbaka sparförslaget till politikerna.

– Vi måste fundera på om vi kan leva upp till skollagens krav på den verksamhet vi bedriver, säger Björn Holmgren.

Strandade förhandlingar

Förhandlingarna med facket om uppsägningar av tio personer inom fritidverksamheten har avbrutits av kommunen. Det förvaltningen nu gör är att utreda konsekvenserna av neddragningarna  mer noggrant för att kunna ge politikerna en bild av hur besapringen kommer kommer att slå.

En 30-procentig neddragning skulle innebära att vissa barngrupper blir så stora som kanske 27-28 barn per anställd.

Tar politikerna ansvar för det?

– Fritidsverksamhet ska vi ha, men vi måste också ha en god kvalitet, vi måste ha så mycket resurser att vi kan leva upp till skollagens krav och det är ju en bedömningfråga, säger Björn Holmgren.

Besparingarna som politikerna beslutat om på barn-och utbildningsverksamheten i Älmhult har vållat stor oro, enligt Björn Holmgren. Många föräldrar har hört av sig om besparingarna på fritids, säger han.

– Det finns föräldrar som överväger att anmäla Älmhults kommun till skolinspektionen och Arbetsmiljöverket. Det säger något om nivån på oron också.

Senare i veckan ska Björn Holmgren träffa de ledande politkerna i nämnden för att diskutera konsekvenserna för fritidsverksamheten.