Raul Björk beklagar läkarbristen

Socialdemokratiska landstingsrådet Raul Björk beklagar att många patienter inte får träffa nån läkare på upp till ett år när de går sjukskrivna.
Raul Björk förklarar det hela med den läkarbrist som råder ute på vårdcentralerna. Han säger att landstinget arbetar för fullt med att rekrytera nya läkare till primärvården, bland annat räknar man med att en grupp tyska och polska läkare snart ska börja jobba inom primärvården i länet.