Vattenlöst i Skellefteå

Fortfarande inget vatten i östra Skellefteå. Framåt natten är förhoppningen att det ska börja sippra i kranarna, men Krister Karlsson vågar inte ge några löften.
Fortfarande vållar vattenläckan i Skellefteå stora bekymmer för tusentals hushåll. Den första lagningen som gjordes tidigare idag höll nämligen inte så nu ska delar av ledningen bytas ut helt. Det är en sträcka på cirka 4 meter som byts ut. Efter det är gjort kan det ta 4 till 5 timmar att fylla upp nätet, och vattnet ska kloreras och det är ett tidsödande arbete, säger arbetsledaren Krister Karlsson. Tekniska kontoret gör fortlöpande mätningar i vattnet och det ska vara tjänligt även om det kan vara brunfärgat.