Dålig arbetsmiljö inom omsorgen

Äldre- och handikappsomsorgen på Gotland har bristande arbetsmiljö. Det säger arbetsmiljöverket som låtit fem inspektörer se över 61 arbetsställen på Gotland.
Problem är till exempel svårigheter att rekrytera utbildad personal, att färre personer får allt mer arbetsuppgifter och att många lider av omorganisationer och nedskärningar.