"Regeringen måste ta ansvar för festnotorna"

1:21 min

Regeringen måste ta ansvar för att se över reglerna för representation och hur till exempel forskningsstiftelser använder sina pengar – det säger i dag Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg.

– Jag tycker att man ska börja där frågan hör hemma. Regeringen har sett vad som har hänt och vad som uppmärksammats. Därför tycker jag att det finns skäl att man ser över det här och går igenom vad som behöver stadgas upp.

Det som föranleder Sven-Erik Österbergs uttalande är DN:s nyhet i dag att Stiftelsen för strategisk forskning använt över nio miljoner kronor till fester och PR-arrangemang.

Utbildningsminister Jan Björklund vill inte uttala sig om den här frågan i dag, och genom sin pressekreterare hänvisar han i stället till Vetenskapsakademin och Ingenjörsakademin som ska granska den här typen av stiftelser.  

De har dessutom i dag fått ett specialuppdrag från Stiftelsen för strategisk forskning att granska just den här verksamheten – och framförallt det faktum att stiftelsen anlitat en och samma festarrangör utan offentlig upphandling.

Vetenskapsakademin vill inte uttala sig om det här uppdraget i dag.

Men Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg tycker att regeringen måste ta ansvar för de här frågorna även om just den här typen av forskningsstiftelser inte sorterar under något departement.

– Det är klart att vad regeringen gör och säger här har också bäring på sådana stiftelser som är nära kopplade till staten, säger Sven-Erik Österberg.

Tidigare i dag bekräftade Stiftelsen för strategisk forskning Dagens Nyheters uppgifter att en festarrangör, som bland annat organiserade en fest som kostade stiftelsen minst 2 miljoner kronor, anlitades utan offentlig upphandling.

De tre senaste åren ska festarrangören ha fått 9,3 miljoner kronor.

DN tog däremot tillbaka uppgiften om att stiftelsen bokförde festen som forskningsbidrag.