Upprörda känslor i Vattholma

Det har varit låg stämning bland lärare och elever på skolorna i Vattholma kommundel idag. Anledningen är beksedet om att en halv miljon kronor ska sparas, vilket kan motsvara tre av dom sex rektorerna eller biträdande rektorerna. Men Kerstin Westman, ordförande i kommundelsnämnden förstår inte oron. Hon tror inte att så många som hälften av skolledarna måste sluta.