Aktivist ifrågasätter Twitters betydelse

6:29 min

Revolutionen i Egypten kallas ofta "De sociala mediernas revolution". Men aktivisten och statsvetaren Mariam Kirollos skriver i en ny bok att Facebook och Twitter inte alls hade så stor betydelse för den folkliga resningen.