Militära flyttbidrag försvaras

Naturligt att betala för att få personal dit den behövs, säger försvarets personaldirektör.
Försvaret flyttbidrag på nära en kvarts miljon kronor är inte bara till för den som vill flytta till stockholmsområdet hävdar försvarets personaldirektör. Kritiken från länet har fokuserat på att det är oacceptabelt att statens pengar på det här sättet indirekt bidrar till utflyttningen från glesbygden. I policyn vad gäller flyttbidraget nämns bara Mälardalen. Enligt personaldirektören Gösta Sandgren beror det på att det är där personalförsörjningsproblemet är värst och att det därför är naturligt att använda det som exempel, men för den sakens skull är det, menar Sandgren, inte uteslutet att det skulle gå att få flyttbidrag för att flytta till exempelvis Jämtland. Till saken hör att F4 i Östersund nu har ett 60-tal vakanta tjänster, som de inte lyckats få folk till.