Nattakuten kan bli kvar

Det blir med all sannolikhet ingen stängning av nattakuten i Östhammar. En enig hälso- och sjukvårdsnämnd i Norduppland beslutade idag att inte ge stöd till det förslaget, eftersom protesterna har varit så massiva.
Det är den så kallade HTP- styrelsen i Uppsala som fört fram det hårt kritiserade förslaget om stängning av nattakuten. Det som nu kan ske är att HTP- styrelsen tar upp frågan på nytt och skickar ärendet till landstingsstyrelsen för ett slutgiltigt avgörande.