Mörrumslax klarar gränsvärden

Mörrumslaxen klarar EUs gränsvärde för dioxin. Det visar de senaste provsvaren från Livsmedelsverket.
EUs gränsvärde är 4 pikogram dioxin per gram färsk fisk. Proverna från Mörrum visar att fisken där har en dioxinhalt på 3.7 pikogram. Stefan Persson som är chef för Kronolaxfisket gjädjs åt beskedet. Att proverna från Mörrumsån klarar EU-kraven är naturligtvis positivt också för yrkesfiskarna. Men dioxinhalten i en del av östersjöfisken överstiger EUs gränsvärde med råge och det är därför osäkert om yrkesfiskarna får exportera lax och öring till andra EU- länder i framtiden.