Mullsjö

Sparar på äldres service - anhöriga oroliga

2:04 min

Mullsjö kommun drar ner på dagverksamheten för äldre från fem till tre dagar i veckan. Anledningen är ekonomiska besparingar, men det får anhörigföreningen att se rött.

Möjligheten måste finnas som en avlastning för anhöriga, menar Per Jonsson, som själv vårdade sin alzheimersjuka fru hemma i sju år.
– Hon gick på dagvården en eller två gånger i veckan. Och det var underbart för mig. Då fick jag fritt i sex timmar. Man måste ju fortsätta att leva ett normalt liv även om man har en sjuk anhörig. Därför är det väldigt viktigt att man kan få upp till fem dagar avlastning.

Beslutat om sämre service
Igår klubbade socialnämnden i Mullsjö kommun igenom förslaget att dagverksamheten för sjuka äldre, som vårdas hemma, ska skäras ner. Från fem dagar i veckan till tre. Även annan dagverksamhet för pensionärer ska begränsas.

Hemtjänst i stället för umgänge
Socialchefen i Mullsjö kommun Karin Krönenstedt, säger att det måste sparas pengar. Men hon tror inte att varken äldre eller anhöriga kommer att märka så mycket av förändringen.
- Det har inte några stora påverkningar och vi tillgodoser då det på annat sätt. Man kan få hemtjänst.
Hon ser det inte som ett sätt att flytta kostnader från ett ställe till ett annat.
- Nej inte i detta fallet. Vi gör det genom en resursfördelning. Ekonomin behöver det i år.

Anhörigas avlastning viktig
Men för många som tar hand om sjuka äldre hemma kan några timmars avlastning göra en stor skillnad. Och oron finns bland anhöriga till de 15 som idag deltar i dagverksamheten, trots att Karin Krönenstedt menar att förändringen bara är tillfällig. Men hon kan förstå att det är en förändring som skapar oro.
- Självklart förstår jag det. De som deltar i verksamheten tycker inte om det.

Anhörigförening oroad
Monica Athley är ordförande i anhörigföreningen i Mullsjö, och drivande i frågan om nedskärningarna. Hon menar att verksamheten är en viktig social bit för många äldre i kommunen.
- Många gånger när man blir gammal så blir man också ensam. Det här är också en social gemenskap där äldre människor träffas. Monica Athley, ordförande i anhörigföreningen i Mullsjö, tror det är en viktig verksamhet.
- Det är ju där man träffas.