Fredssamtal slut utan framgång

De återupptagna samtalen mellan Israeler och palestinier avslutades på fredagen utan att parterna kunnat enas om ett eldupphör.
Samtalen återupptogs på amerikansk begäran under ledning av USA:s mellanösternsändebud Anthony Zinni trots de två senaste dagarnas självmordsattacker, den senaste vid en israelisk vägspärr, där en israelisk soldat skadades allvarligt. I