Fler självmord i finanskrisens Storbritannien

1:50 min

I Storbritannien publiceras nu en studie som visar att flera hundra självmord skulle kunna relateras till den ekonomiska krisen. Under finanskrisen 2008-2010 blev plötsligt självmorden fler, och ökningen var som störst i de områden där arbetslösheten steg mest.

Efter att självmorden stadigt hade minskat under en tioårsperiod vände siffrorna plötsligt uppåt 2008, då finanskrisen inleddes. Runt 850 fler män och 150 fler kvinnor tog livet av sig under åren 2008-2010 än vad som skulle ha förväntats om den tidigare nedåtgående trenden fortsatt.

Studien publiceras i medicintidskriften British Medical Journal, och gäller England; Skottland och Wales är inte inkluderade. 

Forskarna har gått igenom självmordsstatistiken region för region och sett att i de områden där arbetslösheten ökade mest, var det också flest självmord. Men studien visar inte om de som begick självmord faktiskt var arbetslösa, bara att de oftare bodde i ett område med hög arbetslöshet.

Ändå säger en av forskarna bakom studien, Benn Barr vid universitetet i Liverpool, till Ekot att det är troligt att arbetslöshet är en förklaring till åtminstone en del av ökningen av självmorden.

Det är känt sedan tidigare att ekonomisk nedgång kan leda till fler självmord, främst bland män. Och andra studier har visat på liknande tendenser i Irland, Italien och Grekland, säger Ben Barr.

Samtidigt kan sociala skyddsnät spela en roll för utvecklingen av självmorden i samband med ekonomisk kris. Enligt en europeisk jämförelse i The Lancet tidigare ska till exempel Sverige ha klarat sig bättre under 90-talskrisen.

Den brittiska studien som nu publiceras visar att självmorden minskade något 2010, när det värsta av finanskrisen klingat ut och arbetslösheten gick ned.

Ändå låg antalet självmord högre än före krisen, och forskarna pekar oroat på att arbetslösheten nu på sistone återigen har stigit i Storbritannien.