Studieförbunden granskas i länet

Flera studieförbund i Örebro län, som till stor del finasierar sina studiecirklar med skattepengar, har stora brister i redovisningen av sina studiecirklar. Det visar en ny rapport från bildningsförbundet som har granskat elva studieförbund.
I rapporten pekas bland annat på en grupp som enligt redovisningen är på flera platser samtidigt. Vissa kurser har också varit orimligt långa.