Varberg

Skola skyldig till stödundervisning

1:41 min

14-åriga Emmy från Varberg ligger två år efter i skolan. Hon har ADHD och svårt att koncentrera sig. Familjen har i fyra års tid bett om extra stöd men inte fått det trots att skolan enligt lag är skyldig att ge det. Nu får familjen stöd från skolinspektionen som kritiserar skolan.

- Skolan ska vara en trygg värld där man lär sig om vad tilltro och trygghet är. Som de faktiskt för vår del har förstört, säger mamma Jeanette.

– Att skolinspektionen nu håller med betyder mycket lön för mödan, vilket ger oss en kick framåt, säger Jeanette.

Skolinspektionen ger kritik till två skolor i Varberg, bland annat den skola Emmy går på. Skolan har inte motverkat kränkningar mot Emmy och inte heller haft en godkänd åtgärdsplan för hur hon ska nå sina mål i skolan. Emmy har ADHD och har hamnat efter i skolan och utsatts för kränkningar i flera år.

En termin för några år sedan hade hon en extra lärare. Klumpen i magen försvann, hon trivdes och gjorde framsteg. Men det stödet togs bort.

På Skolan i Varbergs kommun kan man ännu inte säga något om hur man ska komma tillrätta med problemen som gjort att Emmy hamnat två år efter i skolan och fått utstå kränkningar. Joachim Wadström är grundskolechef i Varbergs kommun.

– Vi har fått förslaget från skolinspektionen och nu kommer vi arbeta med de här sakerna så att vi kommer rätta till det som det finns synpunkter på.

Hur kommer ni arbeta? Kan man säga något om det?

– Nej, men kan inte säga något om det, nu har man precis börjat på skolan nu efter sommaren och de tar tag i detta och börjat titta på det.

Varken grundskolechefen eller rektorn på Emmys skola vill kommentera det enskilda fallet. Men de säger att de generellt aldrig nekar ett barn stöd på grund av resurser. Det vore också emot lagen att säga så. Joachim Wadström, säger att han aldrig hört någon rektor säga så.

– Jag har aldrig hört det, jag hör att man säger så. Men jag har aldrig hört en rektor uttala det på det sättet.

Men Emmys mamma Jeanette och flera andra föräldrar till barn med särskilda behov i skolan, som Hallandsekot pratat med, säger att dom upprepade gånger fått höra just det. Att det är brist på resurser som gör att deras barn inte kan få det stöd de behöver i skolan.

– Vi ska vänta och se, det ska bli så bra så. Men det har inte blivit bra. Emmy har helt enkelt inte fått den hjälpen hon behöver.

Vad hänvisar man till?

– Pengar.

De säger att det inte finns pengar?

– Ja.