Lika varmt som vid Big bang

0:36 min

Fem tusen miljarder grader, det är den högsta temperaturen som människan har lyckats skapa. Det är forskare vid Cern i Schweiz som har uppmätt temperaturen under experiment som gjorts vid partikelacceleratorn LHC.

Det är ungefär lika högt som temperaturen var vid Big bang och hundra tusen gånger högre än i solens mitt. Experimentet påbörjades redan för två år sedan, men det är först nu som man har kunnat mäta temperaturen.

Genom att låta blykärnor kollidera med hög energi i acceleratorn har forskarna skapat den varmaste materien någonsin.

Syftet med det försöket var framförallt att se vad som händer när plasmat av kvarkar övergår till vanlig materia, för att efterlikna och bättre förstå processer i universums allra tidigaste period.

Partikelfysikern Anders Oskarsson och forskargruppen vid Lunds universitet var med och slog det tidigare rekordet som är omkring 40 procent högre än det tidigare värmerekordet. Oskarsson tror säger att det inte finns någon teoretisk gräns för hur varmt det kan bli.

– Däremot finns det många andra gränser, som ekonomiska. Man måste ha en enorm partikelaccelererator för att pumpa in tillräckligt mycket energi i systemet, för att temperaturen ska bli så här hög. Så att vi skulle kunna komma särskilt mycket högre det tror jag knappast.

Att det tagit två år att mäta temperaturen under experimentet förklarar Anders Oskarsson med att det krävs en hel del analyser.

– Som vid annan upphettning ändrar materien tillstånd, som när vatten kokar och går från vätska till ånga. Temperaturen i vattnet ökar inte när man tillför energi, vattnet förångas i stället. På samma sätt har vi studerat processen när protoner delas upp i kvarkar. Och det är på den sida av den så kallade fasövergången, som vi mätt temperaturen, säger Anders Oskarsson.