Dyr Karlskogavård omförhandlas

Nu omförhandlas överenskommelsen om hur mycket Värmlands läns landsting skall betala Örebrolandstinget för östvärmlänningarnas vård vid Karlskoga lasarett. De båda landstingsdirektörerna Ulf Öman i Värmland och Ulf Markusson i Örebro skall tillsätta förhandlingsgrupper som får till uppgift att komma överens om nytt tak för kostnaderna. Vården i Karlskoga beräknades kosta 50 miljoner per år men nu pekar det istället mot 96 miljoner med oförändrade patientströmmar.