Säkrare vägar i länet

Nu ska riksväg 40 och 31:an bli mer trafiksäkra.
I sommar börjar nämligen Vägverket sätta upp mitträcken på dessa vägar. Dels från Göteborgsbacken fram till Nissastigens början, en sträcka på 13 km. Dels på riksväg 31 mellan Öggestorp och Nässjö. Arbetena påbörjas i sommar och ska vara klara i höst. De båda säkerhetssatsningarna kostar total 35 miljoner kronor.