Bråk om ny tysk asyllag

I Tyskland röstade förbundsrådet idag igenom nya invandringslagar, med minsta möjliga majoritet och stor dramatik.
Samtliga kristdemokrater i förbundsrådet menade att röstningen var ogiltig. Det kontroversiella lagförslaget slår bl a fast att även de som förföljs på grund av sexuell läggning ska kunna söka asyl. Lagen ska nu undertecknas av Tysklands president Johannes Rau som dock kan vägra att underteckna den. I så fall blir den nya invandringslagen en fråga för den tyska författningsdomstolen.