VÅRD

Bättre diabetesvård i Stockholm med nytt sjukhus

2:10 min

Det finns nu planer på ett renodlat diabetessjukhus i Stockholm, något som stöds av en majoritet av landstingets politiker. Tanken är att renovera och bygga om något av länets mindre sjukhus.

I bästa fall kan det här bli verklighet om bara några år. Äldrelandstingsrådet Stig Nyman, (KD), menar att det finns ett stort behov en sådan här satsning på flera sätt.

– Ja det ena är att vi behöver bygga ut diabetesvården, det andra är att vi behöver fokusera på att rekrytera kompetenta medarbetare till diabetesvården, säger Stig Nyman.

Hur snabbt kan det här sjukhuset stå klart?

 – Om vi får till en expertgrupp som kommer igång under senhösten i år, så borde det med hänsyn taget till lokalplanering och annat, kunna vara i funktion om uppskattningsvis 3 till 4 år, säger Äldrelandstingsrådet Stig Nyman, (KD).

Planerna på ett renodlat diabetessjukhus, ett Center of Exellence enligt mönster från andra länder, stöds alltså av såväl kristdemokrater, moderater som socialdemokrater i landstinget, en majoritet av politikerna med andra ord.

Positiv respons kommer också från patientföreträdare i form av Stockholms Diabetesförening. Men hur är det med de som jobbar inom diabetesvården idag? Ja de ställer sig också bakom tanken på ett speciellt diabetessjukhus, även om det finns en liten oro i botten, säger Ylwa Pernow, verksamhetschef på endokrinologkliniken på Karolinska.

– Jag tycker att det kan vara positivt om det innebär ett resurstillskott för våra diabetiker i Stockholm, men det är viktigt att det inte kommer innebära en dränering av personal från akutsjukhusen. De behövs för de internmedicinska patienterna och de patienter som är på sjukhusen, säger Ylwa Pernow, verksamhetschef Endokrinologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Men de farhågorna tillbakavisar landstingsrådet Stig Nyman bestämt. Det blir en förstärkning av vården, där både sjukhusen och primärvården behövs.

– Jag ser det som en kraftfull fördel att de som idag är verksamma på de stora sjukhusen i länet, liksom inom primärvården, är medagerande i det här förberedelse - och beredningsarbetet, säger Stig Nyman.

Var ska då det nya sjukhuset då ligga?

– Det här behöver ha hög tillgänglighet och vara lätt att ta sig till, så relativt centralt. Det behöver inte i sig innebära en placering innanför tullarna, där vi har t-banenät, busstrafik och kollektivtrafik som underlättar för patienterna att nå den här medicinska enheten, säger Äldrelandstingsrådet Stig Nyman, (KD).