Slagnäs

Miljöbomb ska saneras

1:39 min

Området vid den gamla malmkajen i Slagnäs är en tickande miljöbomb.

I många år har planerna på en sanering av området stått helt stilla.

Men efter veckans möte mellan Arjeplogs kommun, Boliden och SGU (Sveriges geologiska undersökning), så verkar arbetet har kommit igång igen.

– Det har varit väldigt besvärliga förhållanden vid det här området. Sligen som kommer från Adakgruvan får faktiskt staten ta ansvar för. Sligen transporterades från Adak till Slagnäs och lastades om där på järnvägsvagnar. Ungefär samtidigt hade Boliden en gruva i Laisvall där man bröt blymalm och sligen från den gruvan transporterades också till Slagnäs och lastades om.

Därmed kommer Boliden och staten att stå för 50 procent av saneringskostnaden vid malmkajen i Slagnäs, som beräknas kosta minst 6 miljoner kronor.

– Nu kommer Sveriges geologiska undersökning att söka bidrag hos Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att få ihop resterande belopp, säger Björn Lindbom.

Han berättar vidare att det inte är någon fara för människor att passera den tidigare malmkajen i Slagnäs, men att det däremot är ett ganska kraftigt läckage av metaller till ytvattnet.

– Det innebär i praktiken att regn och smältvatten från snö lakar ut metaller från jordmassan och de metallerna vandrar sedan i väg med ytvattnet och vidare ner i vattensystemet i Gorrokselet och nedströms.

Det är framför allt det man måste åtgärda.

Om allt går som det ska beräknas saneringen komma igång under sommaren 2014.

– Det finns ju alltid en viss osäkerhet och det är ju finansieringen av de resterande 50 procenten, men jag tror vi får det bidrag som behövs, säger Björn Lindbom, projektledare på Sveriges geologiska undersökning.