Skolor kan hotas av böter

Skolor och kommuner som inte följer skollagen ska kunna dömas till böter av Skolverket. Det anser en utredning i skollagskommitén där förslaget fått brett politiskt stöd, skriver Svenska Dagbladet.
Enligt förslaget ska en kommun eller skola kunna dömas till böter om man inte motverkar mobbning, inte har tillräckligt utbildad personal eller om elever med särskilda behov inte ges tillräckligt stöd. Skolrådet Ragnar Eliasson som har utrett frågan säger till Svenska Dagbladet att rätten att vitesbelägga kommuner skulle kunna få en förebyggande effekt.