Fullmäktige i Borås

Första steget mot rening av Viskan

1:19 min

Borås stad skall vara huvudman för saneringen av dom omfattande föroreningarna i Djupasjön och Guttasjön i Viskan. Det beslutade kommunfullmäktige i går. 

Man vill helst ta bort föroreningarna helt men det är fortfarande en del oklarheter om vem som skall betala och hur stort ansvar staten kommer att ta. Allt talar dock för att staten tar det helt övervägande ansvaret men det är dock mer oklart när pengarna finns och man kan starta reningen. Dessutom kan en del företag finnas kvar i dag som har ansvar för föroreningarna och därmed också blir betalningsansvariga.

Ett av de mest förorenade
Viskans söder om Borås är mycket förorenat och bedöms vara ett av de giftigare områdena i Sverige. Under mer än tio år har området kring Guttasjön, Djupasjön och Rydboholmsdammarna utretts och flera utredningar har gjorts av området.

I den senaste utredningen som kom för drygt ett år sedan uppskattades olika kostnader för en sanering.

Och det kommer att bli dyrt. Minst 70 miljoner kronor eller som mest 440 miljoner kronor. Nu har man fastnar för se två dyraste alternativen, 165 miljoner eller 440 miljoner kronor.

Många farliga gifter
Det är inte bara tungmetaller som zink, krom utan också dioxiner som hela tiden läcker från botten av dels Djupasjön och Guttasjön, dels Rydboholms dammarna.

I dag tillförs också Viskan zink och krom i större mängder än vad bottensedimenten i sjöarna bidrar med från reningsverket i Gässlösa. Det innebär att även om bottnarna skulle saneras så skulle belastningen av Viskan vara stor för metaller men också tillförseln av dioxin skulle vara stor.

Utredningen visar också att ett kraftigt regn, ett så kallar "hundraårsregn" skulle frigöra stora mängder gift . I riskområdena finns det upplagrat tiotals ton krom och zink hundratals gram dieldrin samt dioxiner som kan komma att frigöras.

Tvekat länge
Borås politiker har länge tvekat att påta sig huvudansvaret för en sanering eftersom man varit rädda för höga kostnader. Länsstyrelsen har dock ansett att Borås ska påta sig huvudmannaskapet för en sanering. Staten går då in, som brukligt är, att påta sig den största delen av kostnaden. I går tog alltså Boråspolitikerna äntligen på sig ansvaret och därmed är första steget taget mot en rening.

Länstyrelsen om beslutet

Nu hoppas Länsstyrelsen att Borås kommun snabbt söker pengar från Naturvårdsverket så att saneringen av Viskan kan sätta igång. Igår fattades beslut i kommunfullmäktige i Borås - och det blir kommunen som kommer att vara huvudman för den omfattande saneringen.

Siv Hansson är biträdande miljöskyddsdirektör vid Länsstyrelsen - hon har varit med i alla turer sedan föroreningarna upptäcktes. Hon menar att gårdagens beslut är viktigt.

– Det är ju ett mycket starkt förorenat vatten med både många och starkt giftiga ämnen, säger Siv Hansson som nu hoppas att Borås utser någon på kommunen att driva frågan vidare.