VÅRD

Stor brist på akutläkare i ambulanssjukvården

1:11 min

Sverige och Stockholm saknar läkare inom stora delar av den akuta vården ute på fältet i ambulanssjukvården.

När det händer en allvarlig olycka har inte Sverige samma förutsättningar som exempelvis Norge hade vid terrorattentaten där.

Och konsekvenserna kan bli allvarliga här, menar flera narkosläkare på DN debatt idag. Däribland Pierre Sundin, biträdande överläkare vid trauma enheten Karolinska i Solna.

– Framför allt tycker jag att det kan bli väldigt stort, vi ser ju i Norge hur de här väldigt erfarna läkarna hur de spelade en nyckelroll i den här fruktansvärda katastrofen. Jag jobbar en del av min tid inom Stockholms ambulanssjukvård. Jag är stolt över att tillhöra den, där har vi haft en starkt kompetensutveckling, men när det blir som svårast, när patienten är som sjukast eller svårast skadad, då har de alltså ingen säkrad tillgång på de kompletta teamet, med en läkare med i teamet.

Vad vill ni göra åt det här?

– Framför allt måste vi göra det här tydligt, det finns vetenskapliga underlag sedan 80-talet minst som visar att man kan få ned dödligheten vid omhändertagande av svåra skadade genom att ha starkt team. Vi måste sända ett starkt budskap, vi har försökt, men vi upplever att höga tjänstemän i Stockholms landsting och politiker inte kanske har förstått hur viktigt det här är, säger Pierre Sundin, biträdande överläkare vid trauma enheten Karolinska i Solna.