Förslag om nya regler för miljöprövning

1:48 min

Naturskyddsföreningen är kritisk till de nya regler regeringen föreslår för miljöprövning vid till exempel vägbyggen. Regeringen vill med de nya reglerna få en snabbare och enklare tillståndsprocess.

Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen, tror att förenklingarna kommer att leda till mindre kontroll och försämra miljöskyddet.

– Det regeringen gör nu är att man tar bort de krav som har gällt i decennier och som går ut på att man noga ska beskriva miljökonsekvenserna av industriell verksamhet. Så man skapar en gräddfil för företag som förstör vår miljö, man får mindre kontroll, och då kommer miljöskadorna med stor sannolikhet att öka i landet.

I förslaget som regeringen nu har skickat ut på remiss föreslås bland annat ändringar i miljöbalken för att få en enklare prövningsprocess. För att göra en snabbare prövning föreslås att miljöproblem identifieras och beskrivs tidigare i till exempel vägbyggesprocessen. Dessutom föreslås en tydligare skillnad mellan enklare och svårare miljöärenden.

Näringslivet har tidigare kritiserat de nuvarande reglerna för miljöbedömning för att de är för krångliga, utan att de ger något bättre skydd för miljön.

Men Mikael Karlsson tror att det nya förslaget kommer att leda till att företagen får lägre krav på sig att beskriva miljökonsekvenserna, och det kommer också att försvåra för myndigheter att fatta snabba, men framförallt rätt beslut, för att skydda miljön.

– I själva verket vet vi att om man gör rätt från början och utreder miljökonsekvenserna noggrant då får vi bättre domar och beslut av myndigheter och man slipper överklaganden och då går allting snabbare. Så här skjuter sig regeringen i foten, säger Mikael Karlsson.

Men miljöminister Lena Ek tror inte att förslaget kommer att få en effekt på miljöskyddet. Genom att bedöma miljöriskerna tidigt, tror hon däremot att prövningen i till exempel byggarbetsprocessen kommer att bli mer effektiv.

– Det jag vill undvika är att de här ärendena ibland hamnar i en slags pingpong-hantering. Och det vill jag få bort och vill att vi ska ha en beskrivning av den miljöproblematik som ska prövas mycket tidigare i förfarandet. Och det hoppas jag ska ge en tydligare miljöeffekt men också en bättre lagstiftning som är mer effektiv.