Departementen skärper pressövervakning

Förra veckan berättade vi om hur Näringsdepartementets ledning försökte mörka de sprit och festnotor som Aftonbladet begärt ut. 

Expeditionschefen berättade då för oss att kopior på handlingar som journalister vill titta på rutinmässigt också går till pressavdelningen…

- Pressfunktionen på näringsdepartementet har fått dem också. Det är ett led i våra interna rutiner som vi har när ett utlämnandeärende kommer ut att vi informerar pressfunktionen, säger expeditionschef Jenny Forkman på Näringsdepartementet.

Vi har frågat alla departement om de gör likadant. Och alla utom ett informerar regelmässigt pressavdelningen när de skickar handlingar som de tror kan väcka frågor till journalister. Tjänstemän på flera departement berättar också att de de senaste veckorna fått skärpta önskemål om information från politikernas pressavdelningar.