Allt fler klagar på vården

Antalet anmälningar till patientnämnden ökar i Skaraborg. Under 2001 så ökade antalet klagomål med en fjärdedel jämför med året innan. Av dom drygt 700 klagomålen riktar sig dom flesta mot sjukhusen i Skaraborg, primärvården får bättre betyg.
Bland klagomålen finns allt från ett allmänt missnöje och att patienterna behandlats illa till den krångliga organisationen och bristen på resurser.