LULEÅ

Marknad med fokus på det lokala

I dag inleds "Bondens egen marknad" på Storgatan i Luleå. Tanken är att det ska hållas en lokal matmarknad varje lördag nu i höst.

Under "Bondens egen marknad" säljs lokalproducerade varor av de som odlar.

I eftermiddag anordnas en mattävling, där Luleåföretag tävlar med egen kock och jurybedöms av bland andra kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S).

Samtidigt pågår en debatt om var en kommande, permanent marknad i Luleå ska ligga. Södra hamn är ett alternativ. Men många matproducenter vill ha den mer centralt.

Det är Luleås politiker som slutligen bestämmer var en matmarknad ska ligga mer permanent. Det finns en torghandelsstadga för Luleå och nu är den försäljningen fastlagd till Köpmantorget. Men om den ska flyttas eller utökas till Storgatan/Nytorget som denna marknad måste stadgarna först ändras.

Argumenten för Storgatan/Nytorget är att det är där människor rör sig och handlar. Södra hamnplanen föreslås av andra för att det skulle bli lättare att ha kylanordningar uppkopplade och lagerlokaler för grönsaker/närodlat intill.