Skånsk ål har bra dioxinhalt

Blankålen som fiskas runt Skånes kust innehåller ungefär hälften så mycket dioxin som tillåtet.
Den skånska ålen har inte så höga dioxinhalter som man tidigare befarat. Det visar Livsmedelsverkets andra analysomgång av dioxinhalt i fisk som blev klar igår. Den så kallade blankålen som bland annat fiskas runt Skånes kust hade i analysen halter som låg på ungefär halva gränsvärdet för dioxin. I juni kommer det att göras ytterligare analyser bland annat av ålen vid Åhuskusten. Men enligt Länsstyrelsens fiskeriavdelning ger gårdagens analyser hopp om att det svenska ålfisket kan fortgå som tidigare.