Mindre dioxin i skånsk ål

De senaste mätningarna av dioxin i skånsk ål visar att halterna var lägre än man befarat.
Igår blev Livsmedelsverkets andra analysomgång av dioxinhalter i den skånska ålen klar. Den så kallade blankålen som bland annat fiskas runt Skånes kust hade i analysen halter som låg på ungefär halva gränsvärdet för dioxin. I juni kommer ytterligare analyser att göras, bland annat av ålen vid Åhuskusten. Enligt länsstyrelsens fiskeriavdelning ger dagens analyser hopp om att det svenska ålfisket kan fortgå som tidigare.