Idrottsturism överlevnadsstrategi för Hofors

2:21 min

Allt fler kommuner vill ta del av fördelarna med att stå värd för idrottstävlingar och idrottsläger. Och det är numera inte bara de större kommunerna som vill profilera sig inom idrottsturism. För Hofors med knappt 10 000 invånare är det en överlevnadsstrategi.

– Jag ser det som en överlevnadsfråga nästan, säger Susanna Magnusson som är samordnare för en satsning på idrottsturism i Hofors i Gävleborgs kommun.

– Hofors har ju inte så mycket annat att locka med när det gäller turism. Vi har ju en stor industri som vi står faller med för att överleva på orten. Vad det gäller att sälja något mer så är det just idrotten som är stor. Vi har i alla fall 30 föreningar som är duktiga.

Sedan befolkningen i Hofors minskat år efter år började kommunen se över möjligheten att dra nytta av idrotten på orten och driver i dag med stöd av EU-pengar ett projekt där kommunen, besöksnäringen och idrotten samarbetar.

Konkurrensmedlet är låga priser och gott om lediga tider i anläggningarna. Och det har redan gett effekt.

– Det är ju mycket mer cuper, säger Susanna Magnusson.

Det finns fler småkommuner i glesbygd som ser idrottsturismen som ett framgångsrecept. Lycksele är ett exempel.

Och trenden i landet är tydlig, i alltifrån de större kommunerna med underlag att bygga stora arenor, till mindre som förlitar sig på det de har och naturen runtomkring.

– Den turismforskning som görs inte bara i Sverige, utan i världen över, visar att det är ett stadigt växande utbud av evenemang, säger Robert Petterson, turistforskare på turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet i Östersund.

Han ser att många kommuner nu har strategiska skrivningar och planer där evenemangen ingår som en del för att få fler turister till kommunen.

– Många kommuner har också byggt fast sig i arenor där de måste ha aktiviteter och evenemang. Framtiden får väl utvisa vilka som är utvalda. Man kan ju ställa sig frågan, hur långt Sveriges evenemangsbesökare räcker?

Och vad säger du?

– Vi måste säkert öka andelen inkommande besökare från andra länder, det är en av förutsättningarna för att lyckas.