Vård- och omsorgsprogram ska få högre status

1:41 min

Skolverket får i uppdrag att utreda hur gymnasiets vård- och omsorgsprogram ska kunna bli mer attraktivt. Bland annat vill man att utredaren tittar på möjligheter för en särskild examen.

Sedan gymnasieskolan gjordes om förra året söker sig allt färre elever till gymnasiernas yrkesprogram. Skolverket har ännu ingen samlad statistik för året, men enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är tendensen tydlig över hela landet.

Men utbildningsminister Jan Björklund säger sig inte vara särskilt bekymrad över den statistiken, utan förklarar den huvudsakligen med att de nya ekonomi- och teknikprogrammen har blivit en succé och tar elever från de yrkesinriktade programmen.

– Detta är inget misslyckande.

Det stora problemet är däremot, enligt Björklund, det minskade intresset för vård- och omsorgsprogrammet. För tjugo år sedan sökte sig nästan tio procent av gymnasieeleverna dit, för två år sedan hade det minskat till 3,5 procent av eleverna, och förra året sökte bara 2,5 procent till vård- och omsorgsprogrammet.

-- Det är ett bekymmer. Hur stort ett program är bör ju motsvara behovet på arbetsmarknaden, och behovet är mycket större än den här utbildningen ger.

Skolverket får därför i uppdrag av regeringen att titta på hur fler kan lockas till programmet. Två bitar vill man att Skolverket särskilt undersöker: Om en yrkesexamen skulle kunna stärka utbildningens attraktionskraft, samt om det går att införa en särskild inriktning mot sjuksköterska på programmet, eftersom många fortsätter att studera till sjuksköterska efter studenten.

Detta kommer samtidigt som sjuksköterskestudenter protesterar kraftigt mot låga löner och medierna fylls med larm om besparingar i äldreomsorgen. Jan Björklund säger att det inte räcker att ubildningen är bra.

– Det är ju inte bara en skolutbildnings innehåll och kvalitet som avgör attraktionskraften, utan det är klart att om vårdsektorn inte upplevs som en attraktiv arbetsgivare så kan det inte fullt ut kompenseras av en bra utbildning.