Eva Stina Byggmästar får lyrikpris

Gustaf Fröding sällskapet har beslutat att tilldela Eva Stina Byggmästar 2012 lyrikpris.

Den finlandssvenska poeten debuterade för 26 år sedan med "I glasskärvornas rike" och har sedan dess släppt 14 diktsamlingar. Diktsamlingen "Men hur små poeter finns det egentligen" nominerades till Augustpriset 2008.

Sällskapets motivering är: "Språket, en leksak för glädje och upptåg; språket, ett kirurgiskt instrument för precisionsarbete och för friläggande av den harhjärtade människans drömmar och rädslor, lust och längtan. Eva-Stina Byggmästar får i sin poesi språket, känslorna och tankarna att dansa, virvla och vibrera av liv."

Eva Stina Byggmästar får sitt pris på 25 000 sek vid Gustaf Frödingsällskapets årsmöte den 24 augusti i Karlstad.