Länsföretagen goda betalare

Företagen i länet fortsätter att sköta sina betalningar.
Vid utgången av första kvartalet i år bedömdes drygt tre fjärdedelar av länets företag som kreditvärdiga - en förbättring med 1,2 procentenheter jämfört med samma period förra året. Senaste bedömningen från ett av landets ledande affärsinformationsföretag visar att bland andra Dille Foder, Morlind Lanthandel och Jämtgott hör till de 262 företag i länet som uppnår högsta kreditvärdighetsklassen.