Fallet Thomas Quick

19 min

I dag säger tidigare justitiekanslern Göran Lambertz att Hannes Råstams bok om fallet gör det lätt att dra förhastade slutsatser. Boken är för många sista spiken i kistan när det gäller synen på Quicks oskuld, men nu presenterar han flera exempel på att Quick kan vara skyldig. 17-timmen