Fler klagar på sjukvården

Det kom in 501 klagomål på sjukvården till landstingets patientnämnd i fjol och det var 47 fler än året innan.
Det man klagar på är bland annat långa väntetider och bemötande. Det handlar också om felaktiga diagnoser. Så till exempel klagade en patient på huvudvärk och blev hemskickad med värktabletter. Senare upptäckte en annan läkare att patienten hade hjärnblödning. Dom flesta klagomålen kommer från kvinnor i åldern 25 till 64 år.