Stark krona sätter press på exportindustrin

1:30 min

På kort tid har kronan förstärkts kraftigt och chefer för flera skogs- och massaföretag kräver nu att Riksbanken sänker räntan. En sänkt ränta skulle vända trenden och göra kronan mindre attraktiv, säger Magnus Hall, vd för papperstillverkaren Holmen.

– Jag tycker att de skulle sänka räntan, det är ingen tvekan om det. Det finns en ganska stor skillnad mot omvärlden och jag tror inte att det finns ett behov av det, säger Per Lindberg som är vd för skogs- och massabolaget Billerud.

Billerud är bara ett av flera stora svenska exportföretag som nu ser stora risker med den starka kronan. Vinsten kan i värsta fall halveras, säger vd:n Per Lindberg.

Därför hoppas han nu att Riksbanken sänker räntan vid mötet i september. Skillnaden mellan Riskbankens viktigaste styrränta, reporäntan, och till exempel Europeiska centralbankens styrränta är betydande.

Svensk ekonomi går bra, statsfinanserna är utmärkta och att växla dollar och euro till kronor ger en kombination av säkerhet och avkastning som anses vara mycket attraktivt på den i dag oroliga valutamarknaden.

Nu väntar inga akuta vinstras bland de stora exportföretagen. Intäkterna är valutasäkrade och statistiken släpar efter. Det är först senare i höst som vi får facit.

Men en sänkt ränta skulle vända trenden och göra kronan mindre attraktiv, säger Magnus Hall, vd för Holmen. En sänkning skulle ge ett andrum för exportindustrin i ett läge där ekonomin i sin helhet går ned och exporten minskar, säger han.

Men frågan är hur stor påverkan en räntesänkning som nu industrin efterfrågar, skulle få.

– Jag kan inte svara på hur det exakt påverkar, men jag tror ju att det har en påverkan på den svenska kronkursen.