Studio Ett tisdag 21 augusti

Thomas Quick – en rättsskandal

3:52 min

Studio Ett special 15.03 – 16.45

Thomas Quick, numera Sture Bergwall, har varit betraktad som Sveriges värste seriemördare. Nu krackelerar den bilden. Sture Bergwall har blivit friad från tre av de åtta mord han varit dömd för, för ytterligare två är resning beviljad, och för de tre övriga är resningsansökningar inlämnade.
Hur kunde det gå så illa, och vad kan rättsväsendet lära?
Hör bland andra Claes Borgström, Quicks tidigare advokat, och åklagaren Christer van der Kwast, två av de som utpekas som centralfigurer i härvan. Dessutom hörs Sture Bergwall själv, föräldrarna till ett av hans påstådda offer, Johan Asplund, och Sture Bergwalls nuvarande advokat Thomas Olsson.

Extramaterial:
Ambitionen med dagens Studio Ett har varit att alla centrala personer kring Thomas Quick-skandalen ska delta i programmet. Redaktionen har under en längre tid sökt dessa personer. Tanken var att de berörda skulle få en möjlighet att ge sin syn på det som nu kallas Sveriges största rättsskandal.

Så här lät det när vi kontaktade dem.

Hör först Sven Å Christiansson, minneforskaren som fick en tung roll som expert i Quickutredningen. Polisens förhörledare Seppo Pentinen. Läkaren Kjell Långbergs, under vars terapisamtal Quick började erkänna mord. Birgitta Ståhle, den terapeut som ansvarade för psykoterapin av Thomas Quick mellan 1994 och 2002.