Polismyndighet polisanmäler sig

Polismyndigheten i Sundsvall polisanmäler sig själv för misstänkt tjänstefel. Anledningen är att ett befäl lät bli att anmäla ett misstänkt fall av förskingring.
Det började med att en tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen per brev uppmanade befälet att hålla inne om en misstänkt förskingring på minst 1,2 miljoner kronor på hennes förvaltning inför medierna under en vecka. Sundsvalls tidning avslöjade det hela innan veckan gått. Först då upprättades polisanmälan och därefter offentliggjordes brevet hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Länspolismästaren vill att internutredarna i Umeå ska undersöka vilket befäl som tog emot brevet och om han begick tjänstefel.