Augusti "svart månad" i tågtrafiken

Tusentals resenärer drabbades av söndagens tågstopp i södra Sverige. Dagen innan stod ett tjugotal tåg i Västsverige stilla.

– Augusti har hittills varit en svart månad, säger Ulrika Mebius vid Skånetrafiken.

Vissa banor i Sveriges järnvägsnät är byggda så tidigt som på 1800-talet. Det ålderstigna nätet är grundorsaken till de många förseningar som prövar resenärernas tålamod, enligt Jan Pettersson, chef för underhåll vid Trafikverket.

– Det har varit många störningar, det är för många. Vi ser jätteallvarligt på det här eftersom det drabbar våra kunder, företagare som transporterar både resenärer och gods, säger Jan Pettersson.

Lördagens stopp i västra Sverige och söndagens stopp i södra Sverige berodde på datorfel på driftsledningscentralerna i Göteborg och Malmö.

– Normalt sett ska ett reservsystem kopplas in automatiskt om ett system felar. Men nu gick backup-systemet olyckligtvis inte in, säger Martin Smith, enhetschef för trafikledningssystem inom Trafikverket.

Trafikverket utreder nu vad som gick fel. Datafel är annars ovanliga, ofta orsakas förseningarna av signalfel och nedrivna ledningar.

Ulrika Mebius, informationschef vid Skånetrafiken, suckar och säger att förseningarna i Skåne ökat den senaste månaden.

– Infrastrukturen är för dåligt underhållen, man lappar och lagar. Skånetrafiken är gäster i tågnäten, och ibland kan jag känna att vi är gisslan tillsammans med resenärerna, säger hon.

Jan Pettersson instämmer - tågnäten behöver rustas upp och Trafikverket har bett om extra pengar från staten för att klara av det. För i år och nästa år har verket fått 3,6 miljarder kronor för underhåll och hoppas att stödet fortsätter.

– Vi räknar med att det kommer att ta sju till nio år att komma i kapp med underhållet, säger han.