Taxeringsvärdet kan slopas med nytt förslag

2:27 min

Taxeringsvärdet försvinner och istället ska boytan avgöra hur hög fastighetsskatten blir. Det föreslår en ny utredning, erfar Ekot.

Förslaget innebär höjd avgift för dem som bor stort, och sänkt för dem som bor litet.

Om förslaget går igenom handlar det om ett rejäl förändring av hur skatten på bostäder ska tas in från och med 2015.

Utredningen, som Ekot tagit del av, föreslår att bostadstaxeringen i framtiden räknas utifrån hur många kvadratmeter boendeytan i villan, fritidshuset eller lägenheten är. Dagens modell med taxeringsvärden slopas helt.

Utredningen föreslår också, att landet delas in i tre zoner. Dyrast blir fastighetsavgiften i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, något lägre i de så kallade mellankommunerna och lägst i glesbygd.

Vinnare blir enligt förslaget studentrum. Fastighetsavgiften är i dag lika stor för ett studentrum på runt tio kvadratmeter i korridor med delat kök i Umeå, som fastighetsavgiften är för en våning på Strandvägen i Stockholm.

Förlorare blir då till exempel boende i storstadslägenheter, där gränsen för höjd avgift jämfört med i dag går vid en boyta på 70 kvadrat. Andra förlorare är alla småhusägare med stor boyta, såväl i glesbygd som storstad.

För att finansiera att många får lägre avgifter föreslår utredningen att dagens tak på 6 800 kronor höjs till 10 000 kronor i storstäderna och 9 600 i mellankommunerna, men att taket i glesbygd sänks till 6450 kronor om året.

Det är förslag som ändå irriterar intresseorganisationen Villaägarna, där Joacim Olsson är vice förbundsdirektör.

– Vi tycker att det är ett förslag som leder helt fel, av flera skäl. Det ena är att det skapar en ny otrygghet på bostadsmarknaden där ett av dom viktigaste inslagen i 2006 års fastighetsskattereform var taket på fastighetsavgiften, i dag höjs det taket från 6 800 till 10 000 kronor.

– Det leder också till ganska stora omfördelningar av skatteuttaget mellan småhusägare runt om i landet. Det leder till relativt stora skattehöjningar för många och man skapar ett krångligt system utan att justera olikformigheter mellan olika upplåtelseformer.