Utredare: Gör fem AP-fonder till tre

De fem AP-fonderna som fungerar som en buffert i pensionssystemet föreslås bli färre. Dagens system med fem enskilda fonder har gjort att avkastningen på pensionspengarna har blivit sämre än de kunnat vara, menar utredaren Mats Langensjö.

Utredaren Mats Langensjö föreslår att dagens fem AP-fonder ska bli tre, och att de ska ha en gemensam överbyggnad i form av en ny myndighet som sätter upp mål för alla fonderna.

Pengarna, omkring 870 miljarder kronor, i dem fem AP-fonderna i buffertsystemet, används i tider då pensionsutbetalningarna är större än inbetalningarna till systemet, till exempel när pensionsavgångarna är stora.

De pengar som sparas på att ha en samordnad administration i stället för som i dag fem parallella organisationer, 250 miljoner kronor per år enligt utredningen, är småpotatis i sammanhanget.

Den stora vinsten för nuvarande och kommande pensionärer är att avkastningen förhoppningsvis blir bättre med tydligare mål, säger Mikael Nyman, chefredaktör för nyhetsbrevet Pensionsnyheterna.

Men de flesta sakkunniga i utredningen tycker att också tre fonder är för mycket, och att fonderna skulle kunna skötas ännu mer effektivt om det bara fanns en fond.

Men i utredningens direktiv står att tre är det minsta antalet som är aktuellt.