Alltför få kontroller i affärer

Kommunernas kontroller av hur det står till med hygienen i landets mataffärer och restaurangkök blir allt mer sällsynta.
Målet är ett besök per år men i Sörmland gjorde man i snitt bara 0,8 besök under år 2000. Det var bara i Skåne som man nådde målet med ett besök per år. Livsmedelsinspektionerna minskade med tio procent 2000 jämfört med året före, enligt siffror från Livsmedelsverket.